Resurse digitale: programa școlară pentru Chimie, clasa a VII-a

Vezi documentul oficial Programa școlară în vigoare pentru disciplina Fizică, clasele V-VIII, ISE – Descarcă PDF

Verifică pentru actualizări site-ul Institutului pentru Științele Educației LINK

Manuale gratuite, disponibile online, pentru Fizică, clasa a 7-a:

Acest articol indexează resursele online utile pentru școala online, selectate conform programei școlare în vigoare. Puteți propune noi resurse cu acces public folosind formularul de comentarii din baza paginii. Tipurile de resurse sunt: planuri de lecție, cursuri înregistrate, surse PDF, surse audio, podcast, surse video pentru operele din programă sau pentru prezentări sau interpretări ale acestora. Vă rugăm să recomandați numai surse care respectă întrutotul legislația românească și cu precădere pe cea care reglementează drepturile de autor: opere care vă aparțin sau care au fost distribuite online sub o licență care permite integrarea lor în portaluri sau care permit accesul public gratuit pentru utilizatori.

Conţinuturi

Chimia și viața. Substanțele în natură
Chimia, știință a naturii
Materie. Substanță. Substanțe anorganice și substanțe organice.
Fenomene fizice și fenomene chimice. Proprietăți fizice și proprietăți
chimice. Substanță pură și amestecuri de substanțe (amestecuri omogene și
eterogene). Puritatea substanțelor.
Metode de separare a amestecurilor omogene: cristalizare și distilare.
Metode de separare a amestecurilor eterogene: decantare și filtrare.
Aerul. Apa. Solul
Aerul-amestec omogen. Compoziția aerului. Arderea-fenomen chimic.
Poluarea aerului.
Apa. Apa în natură. Apa potabilă-condiţii de calitate a apei potabile. Apa
distilată. Rolul apei în organism.
Soluții apoase. Dizolvarea. Factorii care influențează dizolvarea.
Concentrația procentuală de masă.
Solul-amestec eterogen. Compoziția solului.
Laboratorul de chimie
Aparatură și ustensile utilizate în laboratorul de chimie.
Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării
experimentelor în laborator.

Atom. Element chimic. Compuși chimici
Atomul

Structura atomului. Număr atomic. Număr de masă.
Element chimic. Simbol chimic. Izotopi. Masă atomică.
Învelișul de electroni. Repartizarea electronilor pe straturi pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic.
Tabelul Periodic al elementelor
Structura Tabelului Periodic (grupe și perioade).
Relația dintre structura învelișului de electroni și poziția ocupată de element în Tabelul Periodic.
Ioni
Metale și formarea ionilor pozitivi – Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+.
Nemetale și formarea ionilor negativi – F-, Cl-, O2-, S2-.
Metale și nemetale (proprietăți fizice-comparație). Aliaje.
Formarea compușilor ionici. Proprietățile fizice ale compușilor ionici (stare de agregare, solubilitate, conductibilitate electrică).
Molecule
Formarea moleculelor de H2, Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4. Proprietăți fizice ale
unor compuși moleculari (stare de agregare, solubilitate, conductibilitate
electrică).
Valența
Formula chimică a unei substanțe.
Substanțe chimice
Substanțe simple. Clasificarea substanțelor simple: metale și nemetale.
Substanțe compuse. Clasificarea substanțelor compuse: oxizi, acizi, baze, săruri.
Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH.

Calcule pe baza formulei chimice
Mol. Masă molară.
Calcule pe baza formulei chimice a unei substanțe (raport atomic, raport de
masă, compoziție procentuală elementală, determinarea formulei chimice a
unei substanțe, determinarea masei unui element dintr-o cantitate dată de
substanță, determinarea masei de substanță care conține o cantitate dată
dintr-un element).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.