Cele 3 Românii

Adrian Năstase lansase, fără a defini, expresia „cele două Românii”. Expresia a prins, ca fiind self-explicatorie: o Românie a marilor orașe, în curs de dezvoltare economică, având o viață civică activă; și o Românie rurbană (cu o expresie a lui Stelian Tănase – rurală și mic-urbană), în curs de înapoiere. Acest efect de forfecare economică și culturală – vezi articolul Forfecarea Est-Vest în revista „Cultura” 7/2017 – a continuat în deceniul de după aderarea la Uniunea Europeană. Tendința recentă este ca Bucureștiului să i se adauge în clasamentele dezvoltării regionale – PIB, productivitate, PPS/Puterea standard de cumpărare, dar și pentru indicii culturali – două grupe de mari orașe care trag după ele județele din care fac parte: Clujul, Timișoara și Constanța în primul rând; Iașiul, Brașovul, Ploieștiul și Piteștiul, la ceva distanță, alături de întreaga regiune Iflov.

Un clasament din 2020 împarte regiunile din Uniunea Europeană, după indicatorul PPS – Putere standard de cumpărare – în cinci categorii de dezvoltare. Astfel, Bucureștiul este singura regiune din țară care este inclusă între primele 20% regiuni ale Uniunii Europene, în plutonul cu cele mai bogate zone din Germania, Austria și Olanda, alături de Copenhaga, Paris, Milano, Praga, Varșovia sau Bratislava și peste cea mai mare parte a Franței și Italiei sau peste toate regiunile din Spania, Grecia, Portugalia. Rezoluția clasamentului este la nivelul departamentelor administrative NUTS3, care în România corespund județelor.

O a doua Românie se desenează în jurul orașelor Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Constanța, aflate, totuși, sub media clasamentului PPS al regiunilor Uniunii Europene. Ele sunt poziționate în cel de al patrulea segment de 20%, sub nivelul celor mai multe zone din țările vestice, dar peste marea majoritate a regiunilor din țările est-europene, inclusiv Grecia.

Restul județelor României se află în segmentul celor mai sărace 20% din regiunile europene.

Vom reveni cu date statistice privind produsul intern brut pe regiunile NUTS3, productivitatea muncii, indicatori de consum cultural, grad de urbanizare, indexul dezvoltării umane ș.a.

Nicu Ilie

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.