Tag Archives: slatina

Manastirea Clococicov (Judetul Olt)

Situatã în partea de sud a orasului Slatina, într-o depresiune flancatã de doi versanti pozitie la al cãrei pitoresc contribuie si larga priveliste, ce se deschide spre râul Olt mânãstirea Clocociov strãjuieste de veacuri în aceste locuri.
clococicovO prefacere esentialã din trecutul monumentului, este cea din timpul domniei lui Matei Basarab, act ce se pãstreazã consemnat, prin textul pisaniei din pridvor, de deasupra intrãrii.
În 1862 a avut loc repictarea bisericii, lucrare consemnatã într-o inscriptie, existenta încã din 1934, deasupra usii pronaosului, care aratã cã “s-au zugrãvit si împodobit…prin osardia…osteneala preacuviosului Atanasie, egumenul mânãstirii Clocociov la 23 iulie 1862”. Astãzi aici se aflã depozitul judetean al bunurilor din patrimoniul cultural national si un muzeu al civilizatiei medievale.

Manastirea Brancoveni (Judetul Olt)

manastirea-brancoveni1

Anul 1491 pare a fi dupã unele surse indirecte prima atestare a Mânãstirii Brâncoveni, trei ani mai târziu ea existând din plin.
Pentru a nu se pierde amintirea mai veche a lui Matei Basarab, Brâncoveanu zideste din temelie în afara incintei o bolnitã (1700-1702), care pãstreazã chipurile originale ale ctitorilor si ale lui Matei Basarab.
manastirea-brancoveni1b

Mânãstirea Brâncoveni, înfrumusetatã si refãcutã, începând de la 1705 va fi un important centru al civilizatiei medievale românesti.
Mânãstirea Brâncoveni a cunoscut o sustinutã activitate de restaurare, din 1985 cu ajutorul organismelor de stat competente, iar în 1998-1999 s-a construit muzeul mânãstirii cu un bogat inventar specific care completeazã Lapidariul existent mai demult.