Category Archives: VIP

Nicolae Bocsan (istoric)

Doctor în istorie, domnul Bocşan a scris aproximativ 300 de lucrări, studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi se bucură de recunoaştere din partea comunităţii ştiinţifice ca fiind iniţiatorul unor proiecte bănăţene de anvergură dar şi coordonator a  mai multor colective de cercetare. El este însă mai ales un cercetător al Banatului care şi-a îndrumat studenţii spre cărţi şi documente bănăţene şi astfel zeci de teze de doctorat dedicate regiunii au fost redactate sub îndrumarea sa. Prin eforturi susţinute a inclus Banatul în mari proiecte cum este cel privind trecutul bisericesc, monografiile diferitelor eparhii ortodoxe, catolice, greco-catolice aflate acum aproape de finalizare printr-un efort ce a solidarizat mulţi tineri cercetători.

bocsanS-a născut în 24 septembrie 1947 la Bocşa, în judeţul Caraş-Severin unde urmează şcoala primară şi liceul după care se înscrie la cursurile Facultăţii de Istorie şi Filosofie, secţia Istorie, a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Aici se distinge încă din primii ani iar după terminarea studiilor, la îndemnul rectorului de atunci al universităţii, academicianul Ştefan Pascu, rămâne în Cluj-Napoca preferând modestul post de bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară. Va fi în continuare îndrumat îndeaproape de profesorul Pascu dar şi de către academicianul David Prodan.

In următorii anii cunoaşte un curs ascendent în activitatea ştiinţifică şi în cariera universitară, fiind pe rând asistent, lector, conferenţiar şi din 1994, profesor al Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Este fondatorul şi primul director al Institutului de studii transilvane din Cluj  ce funcţionează sub egida Academiei Române. Din 1995 este vicepreşedintele responsabil cu cercetarea al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior iar conducerea Institutului de studii istorice italo-român o preia în 2003.

Domnul Nicolae Bocşan este referent sau membru în comitetele de redacţie la diferite reviste ştiinţifice dintre care amintim: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, „Revue de Transylvanie”, Cluj-Napoca, „Banatica”, Reşiţa, „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, „Colloquia” Cluj-Napoca, „Caietele David Prodan”, Cluj-Napoca, „Arhiva Someşană”. Este membru în Comisia de Istoria Relaţiilor Internaţionale a Comitetului Internaţional de Istorie, membru corespondent al Academie europeenne des sciences, de arts et des lettres şi organizator a mai multor conferinţe internaţionale în ţară şi în străinătate.

[extrase din expunerea de motive de la acordarea titlui de cetatean de onoare al Judetului Caras-Severin]

Nicolae Bocsan (istoric)

Doctor în istorie, domnul Bocşan a scris aproximativ 300 de lucrări, studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi se bucură de recunoaştere din partea comunităţii ştiinţifice ca fiind iniţiatorul unor proiecte bănăţene de anvergură dar şi coordonator a  mai multor colective de cercetare. El este însă mai ales un cercetător al Banatului care şi-a îndrumat studenţii spre cărţi şi documente bănăţene şi astfel zeci de teze de doctorat dedicate regiunii au fost redactate sub îndrumarea sa. Prin eforturi susţinute a inclus Banatul în mari proiecte cum este cel privind trecutul bisericesc, monografiile diferitelor eparhii ortodoxe, catolice, greco-catolice aflate acum aproape de finalizare printr-un efort ce a solidarizat mulţi tineri cercetători.

bocsanS-a născut în 24 septembrie 1947 la Bocşa, în judeţul Caraş-Severin unde urmează şcoala primară şi liceul după care se înscrie la cursurile Facultăţii de Istorie şi Filosofie, secţia Istorie, a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Aici se distinge încă din primii ani iar după terminarea studiilor, la îndemnul rectorului de atunci al universităţii, academicianul Ştefan Pascu, rămâne în Cluj-Napoca preferând modestul post de bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară. Va fi în continuare îndrumat îndeaproape de profesorul Pascu dar şi de către academicianul David Prodan.

In următorii anii cunoaşte un curs ascendent în activitatea ştiinţifică şi în cariera universitară, fiind pe rând asistent, lector, conferenţiar şi din 1994, profesor al Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Este fondatorul şi primul director al Institutului de studii transilvane din Cluj  ce funcţionează sub egida Academiei Române. Din 1995 este vicepreşedintele responsabil cu cercetarea al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior iar conducerea Institutului de studii istorice italo-român o preia în 2003.

Domnul Nicolae Bocşan este referent sau membru în comitetele de redacţie la diferite reviste ştiinţifice dintre care amintim: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, „Revue de Transylvanie”, Cluj-Napoca, „Banatica”, Reşiţa, „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, „Colloquia” Cluj-Napoca, „Caietele David Prodan”, Cluj-Napoca, „Arhiva Someşană”. Este membru în Comisia de Istoria Relaţiilor Internaţionale a Comitetului Internaţional de Istorie, membru corespondent al Academie europeenne des sciences, de arts et des lettres şi organizator a mai multor conferinţe internaţionale în ţară şi în străinătate.

[extrase din expunerea de motive de la acordarea titlui de cetatean de onoare al Judetului Caras-Severin]

C.V. Dragos Adrian Benea (om politic)

Adresă: Calea Mărăşeşti nr. 2, 600017, Bacău, jud. Bacău, România
Telefon: 0234 534 481
Fax: 0234 535 012
E-mail: presedinte@csjbacau.ro
Data naşterii: 18.12.1975

 

Experienţa profesională

Perioada: 2004-prezent
Funcţia sau postul ocupat: Preşedinte Consiliul Judeţean Bacău
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conform Legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, art.101-104
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul Judeţean Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie Publica Locala

Perioada: 2000-2004
Funcţia sau postul ocupat: Viceprimar al municipiului Bacău
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conform Legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001
Numele şi adresa angajatorului: Primăria municipiului Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie Publica Locala

Perioada: 1998-2000
Funcţia sau postul ocupat: Şef Corp Control Primar
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare
Numele şi adresa angajatorului: Primăria municipiului Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie Publica Locala

Perioada: 1996-1998
Funcţia sau postul ocupat: Şef Cabinet Primar
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare
Numele şi adresa angajatorului: Primăria municipiului Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie Publica Locala

Educatie si formare

Perioada: 2004-2005
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare: Colegiul Naţional de Apărare
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare: Studii universitare şi postuniversitare

Perioada: 2004-2005
Domenii principale studiate / competente dobindite: Programul de formare specializată în administraţie   publică destinat înalţilor funcţionari publici
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare: Institutul Naţional de Administraţie

Perioada: 1995-1999
Calificarea / diploma obtinuta: Economist
Domenii principale studiate / competente dobindite: Comerţ -Marketing
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare: Universitatea Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, secţia Comerţ-Marketing

Limbi straine cunoscute*: Engleza – nivel C1
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale: Gala Premiilor Comunităţii Băcăuane – ediţia 2004 – Premiul Comunităţii Băcăuane pentru implicare socială
Competente si aptitudini organizatorice: Vicepreşedinte Organizaţia Judeţeană P.S.D. Bacău
“Open Days – Regions And Cities in a Challenging World” – “Zilele Porţilor Deschise – Regiuni şi Oraşe într-o Lume a Provocărilor” şi “Investors’ Cafe” – “Cafeneaua Investitorilor” – Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor la Bruxelles

Premii speciale:
2008
Calificarea/diploma obtinuta: Distinctie speciala pentru implicarea in proiecte de impact in dezvoltare regionala
Numele si tipul institutiei: Congresul Consiliului Europei, Strasbourg

2009
Calificarea/diploma obtinuta: Premiu pentru angajamentul si realizarile in dezvoltarea durabila regionala si rurala
Numele si tipul institutiei: Congresul European Multicultural dedicat dezvoltarii durabile in Romania, Paris

2009
Calificarea/diploma obtinuta: Best Practice Certificate for the project „Social, Medical, Educational integrated services in rural areas”

 

Nr. Data Declaratie de avere Declaratie de interese Raport activitate
1. 14/06/2012 vezi declaratie
2. 14/06/2012 vezi declaratie
3. 06/06/2011 vezi declaratie
4. 06/06/2011 vezi declaratie
5. 08/11/2010 vezi declaratie
6. 08/11/2010 vezi declaratie
7. 18/01/2010 vezi declaratie
8. 18/01/2010 vezi declaratie
9. 15/10/2009 vezi declaratie
10. 11/02/2009 vezi declaratie
11. 29/12/2008 vezi declaratie
12. 29/12/2008 vezi declaratie
13. 23/06/2008 vezi declaratie
14. 23/06/2008 vezi declaratie
15. 21/04/2008 vezi declaratie
16. 20/12/2007 vezi declaratie
17. 20/12/2007 vezi declaratie
18. 19/09/2007 vezi declaratie
19. 19/09/2007 vezi declaratie
20. 2010 vezi raport
21. 2008 vezi raport

Dimitrie Bagdasar (date biografice)

Dimitrie Bagdasar (1893–1946) medic, academician, originar din Roşieşti, Vaslui, a studiat medicina la Bucureşti şi în SUA, unde s-a specializat în chirurgia sistemului nervos. A realizat una dintre primele operaţii din lume în acest domeniu, împreunã cu academicianul Clerexe. Întors în ţarã, s-a stabilit la Bucureşti, unde a creat o adevãratã şcoalã de neurochirurgie şi a fãcut operaţii strãlucite comentate de presa vremii, atât în ţarã cât şi în strãinãtate. A fost ministru al Sãnãtãţii, profesor universitar, autor de studii de specialitate, membru al Academiei Române. Nepoata sa, Maria, s-a cãsãtorit cu scriitorul american Saul Bellow, laureat al Premiului Nobel.

Andreea Antonescu – viata si opera

Andreea Antonescu s-a nascut pe data de 7 septembrie 1982. Nu este singura la parinti , mai are un frate, Razvan, component al trupei Quattro. “Mi-am început cariera la vârsta de 6 ani, când era un concurs la Galati “Si eu voi fi o stea”. Erau 400 de copii iar eu am iesit prima si singurele care au stiut au fost bunica si mama, complicele mele. Primul album al Andreei a fost scris de Adrian Ordean, i-a scris 10 piese care se regasesc pe albumul solo al ei “Din vina ta” album pe care Andreea Antonescu l-a lansat la numai 12 ani. Andreea a debutat cu adevarat pe scena muzicii romanesti in trupa Andre alaturi de Andreea B., fiind considerata

cea mai tare trupa din Romania lansand hit-uri peste hit-uri spargand toate topurile muzicale dovada si multimea de premii obtinute printre care Premiul I la Sectiunea Slagare la Festivalul de la Mamaia 1999, premiul Bravo Otto pentru cea mai tare trupa pop-dance a anului 2000, 4 Discuri de Platina si 1 Disc de aur pentru cele peste 1,2 milioane de albume vandute in cei peste 3 ani de activitate si multe alte premii cu care trupa Andre a spart piata muzicala romaneasca. Cu toate ca aveau concerte peste concerte Andreea a luat la BAC 9,42. Lucrul pe care ea s-a bucurat enorm a fost zecele de la matematica, materia ei preferata.
“Zecele de la matematica i-l dedic tatalui meu”, spune ea. Dintre vedete o admira foarte mult pe Pamela Anderson : “Imi place cum arata, ca a reusit sa faca ceva cu viata ei, ca dintr-o necunoscuta a ajuns femeie fatala dorita de foarte multi barbati din lume.” O fire foarte ambitioasa Andreea Antonescu hotaraste sa-si creeze propria cariera muzicala cantand solo sub numele de AndreEA. Are loc o schimbare “profunda”:look, stil muzical, aspiratii. AndreEA a acceptat pana la urma sa pozeze in PLAYBOY, realizand una dintre cele mai spectaculoase pictoriale de pana acum: ” Acum mi-am dat seama ca e cazul sa fac si acest pas

si mi-ar face si bine, pentru ca acest lucru se contopeste foarte bine cu imaginea pe care vreau sa o adopt. Este, de fapt, trecerea mea de la copil la femeie.” Revista a aparut in primavara anului 2002 si s-a vindut cu o viteza uimitoare, acelasi destin avandu-l si revista Bravo, care a aparut in aceeasi perioada si care o avea pe AndreEA pe coperta. Al doilea album al AndreEI s-a intitulat chiar AndreEA avand 8 piese compuse de Marius Moga.Albumul s-a vandut ca painea calda, dupa cca

6 luni AndreEA fiind rasplatita cu Discul de Aur pentru cele peste 35.000 de exemplare vandute. Dupa succesul avut cu cel de-al doilea album AndreEA lanseaza albumul Cand Dansam avand 10 piese cu stiluri diferite compuse de Marius Moga, Papa si Robby G. Acest LP inseamna pentru AndreEA o etapa importanta in cariera sa. Ea revine in atentia publicului cu o imagine mai matura, mai cuminte, dar foarte sexy. De asemenea, Cand dansam reprezinta si primii pasi pe care AndreEA ii face catre piata internationala, datorita colaborarii cu Fabrizio Faniello. Pe langa proiectele muzicale, AndreEA s-a implicat activ intr-o campanie
caritabila. Ea a preluat cheltuielile pentru cazul unui copil care necesita o operatie si tratament pentru a-si recapata vederea. Aceasta a fost prima actiune in Romania din cadrul proiectului caritabil “Lumina ochilor”, proiect intiat de E.S. Consulul General Onorific al Ambasadei Romaniei in Germania, Alex Jacob si promovat in Romania prin intermediul AndreEI. “Eu am avut aproape tot ce mi-am dorit. Am facut pina acum cam tot ce puteam face pina la virsta mea. Regret profund unele lucruri pe care le-am facut, de altele ma bucur. As vrea sa pot ajuta pe cineva care nu a avut sansa mea si care are nevoie de acest ajutor”, a spus AndreEA
referitor la acest proiect. In 2003 AndreEA priveste in urma, la cei cinci ani de cariera si decide ca poate mai mult. Pentru ea e doar inceputul. O regasim schimbata, o persoana matura, discreta, preocupata mai mult de cariera decat de scandaluri de presa. Schimbarea este una naturala, face parte din evolutia sa ca artista si ca om. Si totusi … AndreEA va ramane AndreEA cea care reuseste sa provoace, prin atitudine … prin look … sau prin simpla privire. In 2005, dupa o pauza de doi ani in care a avut nenumarate turnee in SUA, AndreEA lanseaza cel de-al patrulea album intitulat Metamorfoza in care are colaborari cu Marijuana
si Connect-R cu care face si un videoclip Imi vad de viata mea bucurandu-se de un succes enorm. O alta colaborare este la piesa Tu n-ai, facuta in colaborare cu baietii de la R.A.C.L.A. Dupa o vara plina de concerte pe litoral in care s-a promovat albumul Metamorfoza, AndreEA a efectuat la sfarsitul lunii septembrie un turneu de circa 2 saptamani in SUA.
UPDATE: pe 24 mai 2011 a nascut intr-o clinica privata din Bucuresti o fetita de 2,6 kilograme.
via siteul oficial AndreEA

Dimitrie Cantemir – viata si opera

Dimitrie Cantemir (1673-1723) este fiul lui Constantin Cantemir. Domn al Moldovei (1693 si 1710-1717) si mare carturar enciclopedist, Dimitrie Cantemir este, in cultura noastra, unul dintre cei mai eruditi umanisti. Prin vasta si remarcabila sa opera stiintifica si literara, s-a situat cu mult deasupra carturarilor vremii. Turcii l-au inscaunat socotindu-l om de incredere, ca pe unul care, trimis ostatec de mic copil, a stat 17 ani la Constantinopol. Cu toate acestea, in politica externa s-a orientat spre Rusia, incheind la Lutk (1711) un tratat secret de alianta cu tarul Petru I al Rusiei, in speranta eliberarii tarii de sub dominatia turceasca. In timpul razboiului ruso-turc de la 1711 a trecut fatis de partea trupelor rusesti. Dupa infrangerea armatelor ruso-moldovene la Stanilesti, Dimitrie Cantemir s-a refugiat in Rusia unde a devenit consilier intim al tarului Petru I si a desfasurat o rodnica activitate stiintifica. In 1714 a fost ales membru al Academiei din Berlin. In opera lui Dimitrie Cantemir, influentata de umanismul renascentist si de gandirea avansata din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea sociala si istorica a Moldovei de la sfarsitul secolului al XVII -lea si inceputul secolului al XVIII -lea. In ceea ce priveste conceptia politica, Dimitrie Cantemir s-a manifestat ca adept al domniei autoritare si adversar al atotputernicei marii boierimi.

Despre cea dintai carte a lui Dimitrie Cantemir “Divanul sau galceava inteleptului cu lumea”, s-a spus ca e mai mult decat un tratat de etica, e intaiul eseu scris in limba romana.

A doua lucrare a sa, aparuta in 1700, la Constantinopol in latineste, poarta titlul “Imaginea stiintei sacre, care nu se poate zugravi”. A fost tradusa, tarziu si doar partial in romaneste su titlul “Metafizica”. Lucrarea face din autorul ei un precursor in filozofia romaneasca.

Urmatoarea carte, “Logica”, este primul manual didactic de acest gen, scris de un roman.

Ideile filozofice si politice, extrase din realitatea istorica traita intens de fostul si viitorul domn al Moldovei, sunt prezentate sub forma literar-alegorica in “Istoria ieroglifica”. Lucrarea a avut ca scop sa realizeze un pamflet politic in care sa demaste puternicele disensiuni dintre familiile boieresti aflate la putere in cele doua tari romanesti si rolul nefast jucat de Poarta Otomana in politica si in viata Moldovei si Tarii Romanesti; toate acestea cu personaje luate din lumea fabulelor.

“Descriptio Moldaviae” (“Descrierea Moldovei”) este scrisa in 1716, in limba latina, la cererea Academiei din Berlin. In alcatuirea sa intra trei parti:

a) partea geografica, continand descrierea formelor de relief, a florei, faunei si bogatiilor minerale; si prezentarea targurile si capitalelor tarii de-a lungul timpului. Dimitrie Cantemir elaboreaza prima harta a Moldovei.

b) partea politica, infatiseaza organizarea politica si administrativa a tarii, cu referiri detaliate la forma de stat, alegerea sau scoaterea din scaun a domnitorilor, la obiceiurile prilejuite de inscaunarea domnilor sau de mazilirea lor, de logodna, nunti, inmormantari, etc.

c) despre cele bisericesti si ale invataturii in Moldova, unde gasim bogate informatii despre graiul moldovenesc, despre slovele folosite, la inceput latinesti, apoi inlocuite cu cele slavonesti; tot aici sunt enumerate intruchipari mitologice, precum: “Doina”, “Frumoasele”, “Ursitele”, “Sanzienele”, “Zburatorul”, etc.

Lucrarea prezinta interes nu numai pentru documentata descriere politica si geografica, ci si pentru observatiile etnografice si folclorice, Dimitrie Cantemir fiin primul carturar roman ce a intreprins cercetari in aceste domenii, cat si primul nostru cartograf.

Faima mondiala a lui Cantemir se datoreaza realizarii lucrarii “Cresterea si descresterea Portii Otomane” pentru subiectul ales, pentru tratarea inedita, pentru noutatea unor date cuprinse in carte; dar si datorita traducerii lucrarii in franceza si engleza.

Daca lucrarea “Viata lui Constantin Cantemir” a fost, in conceptia autorului, un capitol anticipat din “Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor”, cum s-a crezut o vreme, o continuare a “Letopisetului” lui Miron Costin, cum se poate deduce din cronologia anilor 1661-1693 descrisi aici, sau o biografie de sine statatoare despre domnia tatalui sau, asa cum s-a demonstrat de istoricii contemporani, nu se poate spune cu exactitate.

Activitatea de savant a lui Dimitrie Cantemir se incheie cu “Hronicul vechimii a romano-moldo-vlahilor”, socotit multa vreme opera sa capitala, prima istorie a romanilor de pretutindeni. Scrisa in limba romana, opera este conceputa dupa un plan vast si cu o larga informatie extrasa din lucrari ale istoricilor din cele mai vechi timpuri. Este infatisat trecutul indepartat al poporului nostru, originea comuna a tuturor romanilor.

Prin vasta opera pe care a creat-o, prin ideile progresiste si prin spiritul sau enciclopedic, Dimitrie Cantemir este una dintre personalitatile remarcabile ale culturii europene.

Antoaneta Ralian (traducator)

Din 1956 şi până azi, Antoaneta Ralian traduce cel puţin două cărţi pe an. Nume mari din literatura engleză şi americană sunt cunoscute publicului românesc şi datorită reputatei traducătoare: D.H. Lawrence, J.D. Salinger, Saul Bellow, Iris Murdoch, Tennessee Williams, Lawrence Durrell şi mulţi alţii. Acum traduce două cărţi de James Joyce.

A mai tradus în limba română scrieri ale lui Henry James, Virginia Woolf,  Henry Miller, Saul Bellow, John Galsworthy, Katherine Mansfield etc. A fost discipola profesorilor Dragoș Protopopescu și Ana Cartianu.

 

 

Geo Dobre (actor)

Geo Dobre a interpretat numerose roluri atat pe scena, cat si in filme artistice sau de televiziune, nationale si internationale, precum Amen (2002), 4 luni, 3 saptamani si 2 zile (2007) sau Supravietuitorul (2008). In filmul Carol I al regizorului Sergiu Nicolaescu a jucat rolul regelui Ferdinand, un caracter slab, nepot de frate al regelui si mostenitor al tronului, dar dominat complet de imaginea unchiului sau si de personalitatea sotiei sale, regina Maria.

Citate din Traian Basescu

basescu baie de multime

  • “Va asigur ca urmatorii 5 ani de mandat prezidential vor fi anii in care Romania va deveni o alta tara. O tara functionala prin aplicarea si respectarea legilor, o tara performanta prin oamenii ei. Natiunea romana are nevoie de un presedinte care sa o reprezinte cu demnitate, sa lucreze cot la cot cu institutiile statului pentru a scoate Romania de sub sceptrul saraciei si al coruptiei. Voi considera ca mi-am indeplinit mandatul daca voi reusi sa coagulez intregul popor in jurul obiectivelor de politica interna si externa. Nu putem sa vorbim de integrarea, cu demnitate, in Uniunea Europeana fara sa nu rezolvam problemele majore ale Romaniei : coruptia si saracia”.

(DISCURSUL presedintelui Romaniei, Traian Basescu, la ceremonia de depunere a juramantului in fata Camerelor Reunite ale Parlamentului Romaniei – 21 decembrie 2004 – http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=8654&_PRID=ag)

  • “Institutia prezidentiala este o institutie extrem de puternica in Romania, nu numai pentru ca are in control direct serviciile de informatii, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, prin Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, dar, constitutional, este extrem de puternica, ca urmare a efectelor art. 80 din Constitutie. (…)  Presedintele statului, prin responsabilitatea pe care i-o da chiar puterea, nu este un simplu purtator de mesaj. Puterea trebuie insotita de responsabilitate. Oamenii care vor sa fie presedinti ai Romaniei trebuie sa inteleaga ca nu au numai putere, ci si extrem de multa responsabilitate fata de cei care le dau votul. Iar art. 80 alin. 2 din Constitutie exact asta consfinteste: iei problema din societate si te duci cu ea in fata institutiilor statului si o rezolvi. (…) Sa mediezi problemele societatii inseamna sa fie guvernul de o parte a mesei si presedintele, ca reprezentant al societatii, de partea cealalta a mesei si sa discute pana rezolva problema. Presedintele isi sufleca manecile si lucreaza cot la cot cu guvernul pentru rezolvarea problemelor societatii, fie ca e problema saraciei, fie ca e problema mediului de afaceri, a educatiei sau a sanatatii. Asta inseamna sa mediezi: sa fii responsabil in a gasi solutii pentru segmentele din societate care sunt afectate intr-o problema sau alta. Sigur ca nu toate au o rezolvare peste noapte, dar acest tip de activitate trebuie sa fie o constanta permanenta a presedintelui. Deci, presedintele are o enorma responsabilitate, nu numai putere. Pana acum, dupa ’90, nici un presedinte al Romaniei nu si-a indeplinit aceasta misiune, probabil cea mai importanta.”

(Din Interviul acordat “Revistei  22” – 7 noiembrie 2004 – http://www.revista22.ro/eu-voi-fi-presedinte-1272.html)

  • “Mie mi se pare ca Romania trebuie sa joace rolul in interiorul Uniunii Europene si in interiorul NATO ca o tara tot mai consistenta, daca vreti, o tara care poate fi consultata si nu doar anuntata despre deciziile luate, in masura in care noi reusim sa fim un factor relativ important la Marea Neagra, in masura in care diplomatia noastra reuseste sa stabileasca relatii foarte bune si relatii de incredere cu tari precum Georgia, Azerbaidjanul, Armenia, Ucraina, Moldova. De ce nu? Este o consolidare implicita prin propriile noastre relatii externe, ceea ce nu inseamna ca Romania are dreptul sa neglijeze importanta procesului de integrare. Dar eu vreau ca mandatul meu sa insemne o contributie suplimentara la consolidarea importantei Romaniei exact in Uniunea Europeana si in NATO. Or, a fi influent la Marea Neagra, alaturi de Turcia si Bulgaria, aliatii nostri din NATO, mi se pare important.”

(Din interviul acordat cotidianului CURENTUL – 17 ianuarie 2005 http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=5913&_PRID=ag)

  • “”Am spus ca sint politicieni care fac legi pentru infractori. Nu am spus ca Parlamentul face, eu nu m-am referit la institutie, ci la anumiti politicieni. Si aduceti-va aminte ca au fost doua legi – nu numai legea berii, dar a fost si legea care viza dezincriminarea utilizarii creditelor de la banci in alt scop decit cel pentru care au fost luate. Au fost amindoua, le-am criticat simultan si, iata, ma uit acum – legea duty-free-urilor care se pare ca va reveni in floare, desi am trimis-o inapoi la Parlament. Este evident ca sint oameni de afaceri care, prin influenta pe care o au, duc la decizii politice, la legi in favoarea lor.”

(Din interviul acordat ziarului „Cotidianul” – 13 aprilie 2007 – http://www.presidency.ro)

Klaus Johannis şi Traian Băsescu – o relaţie extrem de apropiată

johannis“Apropierea de şeful statului pare să-l fi ajutat pe «neamţul» Johannis şi în relaţia cu procurorii DNA de la Bucureşti care, după ce au preluat un dosar de la Alba-Iulia, au pus batista pe «tambalul» cercetărilor. (…) Unul dintre principalele motive pentru care Johannis a fost invitat să păşească în biroul procurorilor anticorupţie îl constituie retrocedările.”

Un material pe aceasta tema in: sibiu.justitiarul.ro

Gabriel Oprea, ministrul de interne

Din 2003 este membru PSD iar din 2004 este presedintele PSD ILFOV si membru al Biroului Coordonator al PSD si deputat in parlamentul Romaniei.
• 2003 – 2004 – Ministru delegat pentru administratia publica – M.A.I.
• 2002 – 2003 – Prefect, Prefectura Municipiului Bucuresti;
• 2001 – 2002 – Secretar de stat, Presedintele ANRS.

Adriean Videanu, ministrul economiei

• 1990 – 1992: membru PD si deputat de Teleorman
• 1992 – 1996: Presedinte al Organizatiei Nationale de Tineret al PD
• 1996 – 2000: Secretar al Biroului Executiv al PD
• 2000: Vicepresedintele Comisiei de buget-finante banci din Camera Deputatilor
• 2001: Vicepresedinte PD, responsabil cu probleme de imagine, relatii cu mass-media si purtator de cuvant.
• 2003: Vicepresedinte PD, responsabil cu probleme de imagine, relatii cu mass-media si purtator de cuvant.
• 2005 – 2008: primar Bucuresti

Cristian Diaconescu, ministrul de externe

In perioada 1990 – 2000 a detinut numeroase functii de raspundere in cadrul Ministerului Afacerilor Externe printre care: diplomat in Delegatia Permanenta, ulterior Misiunea Permanenta a Romaniei la OSCE; coordonator al sectiei de cooperare in domeniul politico-militar al OSCE din MAE; diplomat in Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Organizatiile Internationale de la Viena, adjunct al sefului misiunii pentru domeniile politico-militar si de securitate ale OSCE; director al Directiei OSCE si de Cooperare cu Structurile Subregionale din Ministerul Afacerilor Externe; director general al Directiei Generale Juridice si Consulare din Ministerul Afacerilor Externe; sef de delegatie la reuniunile privind Dimensiunea Umana a OSCE, Comisia privind Drepturile Omului la Geneva si Comisia Dunarii.
In anul 2000 este numit Secretar general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN) si ambasador en pied in aceasta organizatie. In 2001 este numit Secretar de Stat pentru Afaceri Bilaterale in cadrul Ministerul Afacerilor Externe. In 2004 a fost nominalizat ca Secretar de Stat pentru Afaceri Europene.