Category Archives: Sanatate

Farmacii din Botosani

– Farmacia “Husac”, Calea Nationala, nr.45 tel. 515955
– Farmacia “Minerva”, str. Grivita,nr.2 tel. 511218
– Farmacia nr.17, Calea Nationala, nr.261 tel. 512162
– Farmacia “NYM”, B-dul Primaverii, nr.22 tel. 583595
– Farmacia “Dorafarm”,Calea Nationala, nr.263 tel. 531878
– Farmacia ” Unifarm”, str. Unirii, nr.12 tel. 511662
– Dorna Farm SA, Calea Nationala, nr.145 tel. 512367
– Elada Farm SRL, str.Marchian,nr.67 tel. 534535
– Electra SRL, str. Grivita, nr.20 tel. 533697
– Farmacia Doina SRL, str. George Enescu, nr.34 tel. 584178
– Farmacia Electra SRL, str. Grivita, nr.2 tel. 511218
– Viofarm SRL, str. Armeana, nr.12 tel. 514964
– Unifarm SRL, Calea Nationala, nr.45 tel. 515955
– Medical Farm SRL, str. George Enescu tel. 585868
– Marin Farm SRL, Calea Nationala, nr.12 tel. 512058