Category Archives: turism medieval

Manastirea Glavacioc (jud. Arges)

Neagoe Basarab and his son Theodosie (icon fro...
Neagoe Basarab and his son Theodosie (icon from the Dionysiou monastery) (Photo credit: Wikipedia)

 

Mânăstirea Glavacioc, citată documentar în anul 1441, se află în comuna Ştefan cel Mare, la circa 64 km sud-est de municipiul Piteşti. În perioada 1482 – 1495, voievodul Vlad Călugărul a refăcut ansamblul feudal Glavacioc, utilizându-l şi ca reşedinţă domnească. Modificări ale construcţiei au survenit şi în timpul domniei altor vestiţi voievozi valahi, între care Mircea cel Bătrân, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Petru Cercel şi Constantin Brâncoveanu. Mânăstirea a fost transformată radical, fără nici o asemănare cu proiectul original, de paharnicul Constantin Foca (1841 – 1844). Casa Domnească datează din secolul al XVII-lea. Din ansamblu mai fac parte: chiliile (secolul al XVI-lea), clădirile monastice (1841 – 1842), turnul clopotniţă (mijlocul secolului al XVI-lea, refăcut în anul 1829) şi zidul de incintă (secolul al XIV-lea, al XV-lea, refăcut în secolul al XIX-lea). Biserica de mir datează din anul 1861. În Casa Domnească este organizată o expoziţie muzeală cu obiecte descoperite pe aceste locuri din antichitate şi evul mediu, dar şi cărţi vechi româneşti. Biserica deţine şi numeroase piese sculptate în lemn şi piatră.

 

 

 

List of rulers of Wallachia
List of rulers of Wallachia (Photo credit: Wikipedia)

Enhanced by Zemanta

Neagoe Basarab at Dionisiu Monastery
Neagoe Basarab at Dionisiu Monastery (Photo credit: Wikipedia)