Category Archives: turism cultural

Muzeele din judetul Neamt

neamtÎn muzeele de istorie din judeţul Neamţ, turiştii vor găsi mărturii ale acestor locuri în care originile primilor oameni se pierd în negura timpurilor. In judeţul Neamţ au fost descoperite urmele civilizaţiei Cucuteni. Aici este locul unde Ştefan cel Mare a construit mănăstiri şi renumita cetate medievală Cetatea Neamtului. Viziteaza aceste locaţii şi fă o călătorie imaginară în trecutul primilor oameni din aceste locuri, fii martorul creaţiilor artistice şi îmbogăţeşte-ţi cunoştinţele în muzeele din judeţul Neamţ.

Muzeul de Istorie şi Etnografie din Târgu Neamţ prezintă o sinteză a bogăţiei istoriei medievale a oraşului Târgu Neamţ, dar şi a meşteşugurilor tradiţionale din Depresiunea Neamţ, pornind de la tors şi ţesut până la prelucrarea produselor agricole, a lemnului, a metalelor şi a ceramicii.

Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bicaz este destinat istoriei monografice a Văii Bistriţei şi este structurat pe trei spaţii distincte, alături de care sunt expuse 102 picturi donate oraşului de pictoriţa Iulia Hălăucesu.

Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ înfiinţat de către preotul Constantin Mătasă expune din bunurile culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional care prezintă evoluţia comunităţilor umane de pe aceste meleaguri începând cu paleoliticul superior şi până în epoca contemporană.

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra Neamţ este primul muzeu Cucuteni din Romania şi are expuse în jur de 300 de piese din Cadrul Culturilor Precucuteni şi Cucuteni, incluse în categoria „tezaur“ a patrimoniului cultural naţional.

Muzeul de Istorie  din Roman este organizat în 15 săli având un număr impresionant de obiecte, începând cu epoca pietrei cioplite şi până la primul razboi mondial.

În muzeele de artă din judeţul Neamţ turistul va putea admira o colecţie impresionantă de lucrări artistice, deosebite prin calitatea şi tehnica execuţiei.

Muzeul de Artă din Piatra Neamţ prezintă o viziune panoramica asupra evolutiei artelor vizuale (pictura, grafica, sculptura, tapiserie) create de artiştii români la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în secolul al XX-lea.

Muzeul de Artă din Roman expune lucrări de pictură, grafică şi sculptură care pun în valoare arta românească a artiştilor legaţi într-un fel sau altul de zona Roman: Maria Ciurdea Steurer, Iosif Steurer, Stavru Tarasov, Jean Cosmovici, Constantin Isachie şi Nicu Enea.

Muzeul de artă “Iulia Hălăucescu” din Tarcău inaugurat în clădirea în care a funcţionat “fosta şcoală a învăţătorului” din Tarcău expune aproape 120 de lucrări plastice, dar şi obiecte personale ale artistei care a fost supranumită “doamna acuarelei româneşti” Iulia Hălăucescu.

Colectia  Mănăstirească de la Mănăstirea Agapia este dedicată marelui pictor Nicolae Grigorescu şi expune cele 29 de lucrări originale ale pictorului care au fost lucrate în perioada în care acesta a pictat şi interiorul Mănăstirii Agapia.