Category Archives: turism cultural

Turism Cultural in Jud. Valcea (Manastiri si case memoriale)

Salba de mănăstiri şi biserici din judeţul Vâlcea construite de voievozii munteni, ele alcătuiesc un serios motiv de mândrie “locală”, de un excepţional interes naţional şi internaţional.
Mulţimea mănăstirilor, bisericilor şi schiturilor de pe actualul teritoriu al Episcopiei Râmnicului, se constituie în tot atâtea mărturii ale credinţei şi evlaviei noastre străbune, cu puternice conotaţii asupra istoriei naţionale, ca şi asupra puterilor creatoare ale poporului român. Mărturie sunt cele 13 mănăstiri, 272 biserici şi 22 schituri – zestre patrimonială de valoare impresionantă şi emoţionantă, care situează judeţul Vâlcea pe locul al II -lea în ţară în privinţa aşezămintelor monahale.

Pentro cele mai importante manastori de pe Olt si fotografii, vezi http://poze.inturism.info/2743/manastirile-din-nordul-olteniei-valcea/
Să amintim Sfânta Mănăstire Cozia, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, mănăstirile Govora, Arnota, Surpate, Dintr-un Lemn, Turnu, Stănişoara, Frăsinei, Ostrov, Berislăveşti, Cornet, multe dintre aceste aşezări şi vestigii istorice fiind considerate unicat.
Să mai subliniem aici şi faptul, deosebit de important, că ansamblul mănăstiresc Horezu – ctitorie de excepţie a lui Constantin Brâncoveanu, a fost cuprins încă din anul 1993 ca monument istoric, în lista patrimoniului mondial cultural – UNESCO.
Acestora li se adaugă bisericile şi schiturile ce datează din sec XVI-XIX: Schitul Jgheaburi (1640-1826) din comuna Stoeneşti, Schitul Iezer- sec.XVII, localitatea Cheia -Olăneşti, Schitul Dobruşa, din comuna Ştefăneşti, Schitul Sf. Ioan de sub piatră – 1602, Cozia Veche, Schiturile Pahomie şi Bradu din localitatea Olăneşti.
Fiecare în parte reprezintă un act de identitate naţională, dovadă peremptorie că dacă naţiunea română s-a plămădit odată cu creştinismul ei, acesta s-a plantat organic într-un mediu a cărui spiritualitate, mergând împreună şi contopindu-se, putea năzui spre una din cele mai fericite sinteze etnice ale Europei -“poporul român, popor ortodox de limbă latină”.

vezi Historipedia pentru detalii istorice despre monumentele enumerate

Valoarea deosebită a zestrei patrimoniale este conferită şi de:

componentele arheologice – situri, monumente şi rezervaţii arheologice. În categoria acestora putem aminti cetatea dacică de la Buridava şi Castrul Roman de la Arutela, situat pe celebra “Cale a lui Traian”, Castrul Roman “La Canton”- situat în comuna Dăeşti şi Castrul de la Titeşti-Perişani, acestea datând din primele secole ale mileniului I
monumente şi ansambluri memoriale (Casa Memorială Anton Pann, Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial, Crucea Mişeilor, Monumentul Domnitorului Barbu Ştirbei, Statuia lui Mircea cel Bătrân, toate din Râmnicu Vâlcea, Monumentul Eteriştilor şi Pandurilor din Drăgăşani, Monumentul Eroilor din Brezoi etc);
monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură (zone istorice urbane în localităţile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Călimăneşti, Bălceşti, Costeşti, Vaideeni, iar satul Milostea din comuna Slătioara în întregime)
elemente etnografice şi de artă populară, respectiv monumente, muzee în aer liber (Muzeul Satului de la Bujoreni, Culele Măldăreşti ), şi de splendida arhitectură de cult, reprezentativă pentru evul mediu românesc.